انطباق رفتارهای شویی زوج ها با یکدیگر و وجود تفاهم و هم دلی و عشق بین آن هاست. به عبارت ديگر رضایت شویی، وجود یک رابطه دوستانه منطقی، تفاهم، درک یکدیگر و ی نیازهای مادی و معنوی زن و مرد است. رضایت شویی یک تجربه فردی در ازدواج هست که اشخاص آنرا باتوجه به ميزان شادی و خوشی در زندگی شویی محاسبه ميکنند ، این امر به توقعات، احتیاج ها و خواسته ها و تمایلات اشخاص در ازدواجشان بستگی دارد.

ازدواج مبنای شکل گیری خانواده است که خود جز مهمترين اتفاقاتی است که در طی زندگی فرد رخ ميدهد . ازدواج یعنی پیوند زندگی مشترک دو فرد با حفظ استقلال نسبي هر یک در جهت تکامل شخصیت دو طرف. ازدواج بعنوان پيچيده‌ترين نوع رابطه انساني واجد چنان توان بالقوه ای در آزادسازی احساسات است که در کمتر روابط بین فردی ديگر میتوان نظیرآن را یافت.

 

رضایت شویی، یک جنبه ی بسی مهم در روابط زوجین هست و نقش مهمی در تندرستی سلیس- شناختی زوجین اجرا ميکند . تندرستی سلیس شناختی بانوان هم میتواند تحت‌تأثیر مؤلفه های مهمی زیرا رضایت شویی و خشنودی جنسی قرار گیرد.

 

تعریف رضایت شویی:

انطباق رفتارهای شویی زوج ها با یکدیگر و وجود تفاهم و هم دلی و عشق بین آن هاست. به عبارت ديگر رضایت شویی، وجود یک رابطه دوستانه منطقی، تفاهم، درک یکدیگر و ی نیازهای مادی و معنوی زن و مرد است. رضایت شویی یک تجربه فردی در ازدواج هست که اشخاص آنرا باتوجه به ميزان شادی و خوشی در زندگی شویی محاسبه ميکنند ، این امر به توقعات، احتیاج ها و خواسته ها و تمایلات اشخاص در ازدواجشان بستگی دارد. رضایت شویی بر ميزان رضایت بین زوج ها اشاره ميکند ، که این امر به مفهوم ميزان رضایتی هست که زوجین در روابط خویش آنرا حس ميکنند .

 

رضایت شویی چیست ,رضایت شویی , رضایت شویی یعنی چه

مهمترین عامل در رضایت شویی

 

رابطه ی شویی در زندگی مثل هر رابطه ی دیگری داری جنبه های مثبت و منفی میباشد . یکی از مهم ترين شاخصه های تعيين کننده موفقیت در ازدواج رضایت شویی هست، بنابراین پژوهش حاضر با هدف عرضه ی یک مدل عالی بر اساس رابطه ی متغیرهای مثلث عشق، تمایز یافتگی خویش، سبک زندگی معنوی و علاقه ی اجتماعي با رضایت شویی و میانجی گری الگوهای ارتباطی زوجین انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ن و مردان متاهل شهر کرمانشاه بود. نمونه ای به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به حجم 603 نفر انتخاب شد وشرکت کنندگان به پرسشنامه های رضایت شویی انریچ، الگوهای ارتباطی، مثلث عشق، تمایز یافتگی خود، سبک زندگی معنوی و علاقه ی اجتماعي جواب دادند.

 

نتیجه نشان داد بین مثلث عشق، تمایز یافتگی خویش، سبک زندگی معنوی و علاقه ی اجتماعي با رضایت شویی والگوهای ارتباطی زوجین رابطه وجود دارد . نتایج برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که این مدل از برازش لازم براي پيش بيني رضایت شویی بهره مند بود. طبق نتیجه پژوهش حاضر میتوان گفت که ابعاد عشق، تمایز یافتگی خویش، علاقه اجتماعي و سبک زندگی معنوی زمانی باعث رضایت شویی می شوندکه الگوی ارتباطی توقع- کناره‌گیري کم تر در بین زوجین باشد.

 

ی نیازهای فیزیولوژیکی( مسکن، خوراک، پوشاک)، معمولاً با پول امکان پذیر ميشود . آن چه پول میتواند بخرد، کننده نیازهای فیزیولوژیکی است، نه خود پول و پول میتواند موجب ی نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی و حتی اجتماعي شود.

 

همچنین ، باتوجه به نظریة مازلو میتوان گفت رضایت اشخاص در گرو تامين نیازهای مالی و مادی آن ها است. همچنین به تامين اقتصادی و کفایت اقتصادی بعنوان تعيين کنندة اصلی در رضایت شویی و طلاق می نگرند. زوج هایی که به دنبال طلاق هستند، مشکلات و شکایات مالی را قویاً بعنوان مسأله ای عمده طرح ميکنند .

 

رضایت شویی چیست ,رضایت شویی , رضایت شویی یعنی چه

رضایت شویی در زوجین

 

بر اساس نظریة همسان همسری، اکثر اشخاص همواره براي ازدواج خویش رغبت به انتخاب شخصی را دارند که همسان و شبیه به یکدیگر باشند، به دلیل آن که مطابق با این نظریه، همسانی اشخاص در بسياري از جهات سبب ماندگاری و پایداری آن ازدواج ميشود و همينطور افزایش رضایت از زندگی شویی را هم به دنبال خواهد داشت. در واقع انسان طبیعتاً مایل هست همسری برگزیند که بیش تر همسان او باشد تا ناهمسان با او. همسانی دو شخص نه تنها آنها را بسوی یکدیگر جذّب ميکند ، بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر ميکند .

 

پژوهش های بسياري هم مؤید این امر است که هر چه ميزان همسانی زوجین از جنبه های گوناگون بیش تر باشد، ميزان رضایت شویی بیش تری حاصل ميشود . مطابق با این نظریه، ميزان رضایت از زندگی شویی در هر یک از مراحل و چرخه های زندگی متفاوت است، در واقع ميزان رضایت مندی شویی در طی مدت زندگی شویی از یک منحنیU شکل تبعیت ميکند . به طوری که هر چه از سال های نخست ازدواج می گذرد از ميزان رضایت مندی هم کم ميشود .

 

در سال های نخست ازدواج رضایت به نحو چشمگیری بالاست و بعد با به دنیا امدن فرزند این رضایت تنزل پیدا ميکند ، در سال های نوجوانی فرزندان و نیمه های زندگی هم چنان سطح رضایت پائین هست و زمانی دوباره رضایت افزایش می یابد که تمامی فرزندان خانه را ترک نموده و زوجین به دوره میان سالی و پیری خویش نزديک شده اند.

 

در واقع مطابق با این نظریه می بینیم که هر چه از سال های نخست ازدواج که می گذرد، ميزان رضایت مندی تقلیل می یابد. زوجین در هر یک از مرحله های زندگی خویش با تغییراتی روبرو میشوند که چنانچه نتوانند راهکارهای مناسبی براي روبرو با این تغييرات اتخاد کنند، این امر بر روابط با همسر تأثیرات سو و مخربی بر جای می گذارد.

 

با توجه به نتایج حاصل شده و رابطه مثبت و منفی متغیرها میتوان به زوجین درخصوص افزایش صمیمیت و رابطه آن با رضایت شویی و عملکرد مناسب جنسی، کنترل و شناخت هیجان ها و خصوصیت های شخصیتی همسر، راهکارهای مؤثر و مطلوبی را ارائه کرد تا از این طريق رضایت شویی را در زوجین افزایش داد.

 

منبع: بیتوته


روانشناسی مثبت رضایت ,شویی ,زندگی ,  ,های ,زوجین ,رضایت شویی ,ميزان رضایت ,زندگی شویی ,این امر ,ها و ,عشق، تمایز یافتگی ,تمایز یافتگی خویش، ,شویی محاسبه ميکنند ,زندگی شویی محاسبه

10 نکته کلیدی در آموزش مدیتیشن

مسائلی در مورد هیپنوتیزم که باید بدانید

افسردگی با ازدواج درمان نمی شود

مغز چگونه خاطره بد را پاک می‌کند؟

اختلال شخصیت وسواسی-جبری

چگونه رابطه بهتری با خانواده همسرمان داشته باشیم؟

تفاوت سنی زیاد در ازدواج چه دردسر‌هایی دارد؟

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

نایس موزیکا اینستا ثبت برند خرید زمین کشاورزی در فیروزکوه خريد ساعت مچی سواچ ارزان فیک نقره اي 2019 ارز دیجیتال جواب مگ غذای خوب ، با ما بهترین باشید. اعتبار سنجی چگونه در سرمايه گذاري هاي بورس موفق باشيم